Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Súťaže a olympiády

Úspechy našich žiakov

Súťaže a olympiády

  Školský  rok 2015/2016

 

Súťaž

Umiestnenie

Geografická olympiáda – okresné kolo

Jozef Kelement – úspešný riešiteľ

Biologická olympiáda – okresné kolo

Zuzana Kašinová – 2. miesto

Biologická olympiáda – krajské kolo

Zuzana Kašinová – 8. miesto

Matematická olympiáda – okresné kolo

Terézia Golianová – úspešný riešiteľ

Patrik Malček – úspešný riešiteľ

Lukáš Štupák – 2. miesto

Pytagoriáda – okresné kolo

Lukáš Štupák – 1. miesto

Matematický náboj – okresné kolo

Lukáš Štupák – 3. miesto

Chemická olympiáda – okresné kolo

Martina Mócová - úspešný riešiteľ

Festival vedy a techniky – krajské kolo

Lukáš Štupák – 5. miesto

Festival vedy a techniky – celoslovenské  kolo

Lukáš Štupák – čestné uznanie

Festival fyzikálnych filmov

Martina Mócová - účasť

Fyzikálna olympiáda – okresné  kolo

Lukáš Štupák – 1.miesto

Martina Mócová – 1. miesto

Fyzikálna olympiáda – krajské kolo

Martina Mócová – 4. miesto

Literárne súťaže

 

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

Lenka Kašinová – postup do regionálneho kola

Terézia Golianová – postup do regionálneho kola

Hviezdoslavov Kubín – regionálne  kolo

Lenka Kašinová – účasť

Terézia Golianová - účasť

Európa v škole – okresné kolo

Dominik Fízeľ – postup do celoslovenského kola

Európa v škole – celoslovenské kolo

Dominik Fízeľ - účasť

Olympiáda  zo slovenského jazyka – okresné kolo

Marina Mócová - 4. miesto

Športové súťaže

 

Fiľakovský cross – 400 m

Fiľakovský cross – 2 km

Lucia Dobrocká – 1. miesto

Petra Šuleková – 2. miesto

Beh na Skalnaté pleso – 500m

Lucia Dobrocká – 1. miesto

Beh oslobodenia mesta Krupina – 400m

Beh oslobodenia mesta Krupina – 1 km

Lucia Dobrocká – 1. miesto

Petra Šuleková – 3. miesto

Breznický beh – 600m

Breznický beh – 1200m

Lucia Dobrocká – 1. miesto

Petra Šuleková – 2.miesto

Michaela Lenhartová – 3. miesto

Silvestrovský beh Michalová

Lucia Dobrocká – 2. miesto

Petra Šuleková – 3. miesto

Slovenský pohár JIPAST v športovej gymnastike

Lucia Dobrocká – 3. miesto

Beh oslobodenia Budče – 1 km

Petra Šuleková – 2. miesto

Cezpoľný beh

Cezpoľný beh – MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA – 1500m

Petra Šuleková – 2. miesto

Petra Šuleková – 5. miesto

Vianočná hala Banská Bystrica – 800 m

Petra Šuleková – 3. miesto

Beh na Luciu s Luciou – 3 km

Petra Šuleková – 3. miesto

Eurofest – 800m

Petra Šuleková – 3. miesto

MiniolimpiaPápa – 800m

MiniolimpiaPápa – štafeta 4x100m

Petra Šuleková – 2. miesto

Petra Šuleková – 1. miesto

Beh oslobodenia mesta Žiar nad Hronom – 1500m

Petra Šuleková – 1. miesto

Memoriál Ondreja Holca – 3 km

Petra Šuleková – 1. miesto

Drieňovský okruh – 1800m

Petra Šuleková – 1. miesto

Matičný beh – 1500m

Petra Šuleková – 1. miesto

Beh zdravia, porozumenia a nádeje

Lucia Dobrocká – 1. miesto

Latka piatich miest – skok do výšky – Čaňa

Michaela Lenhartová – 2. miesto

SSaz – skok do výšky

Michaela Lenhartová – 2. miesto

MiniolimpiaPápa – skok do diaľky

MiniolimpiaPápa - štafeta

Michaela Lenhartová – 1. miesto

Michaela Lenhartová – 1. miesto

Obvodne kolo v atletike žiačok – skok do diaľky

Michaela Lenhartová – 1. miesto

MSSaz – štafeta 4x300m

MSSaz –1500m

MSSaz – 800m

Petra Šulková – 3. miesto

Petra Šuleková – 2. miesto

Petra Šuleková – 3. miesto

Strelecká súťaž – okresné kolo

Jozef Kelement – 3. miesto

Výtvarné súťaže

 

Európa v škole – okresné kolo

Lukáš Štupák – 2. miesto

Terézia Golianová – 1. miesto

Európa v škole – celoslovenská súťaž

Terézia Golianová - účasť

Integráčik

Terézia Golianová – 2. miesto

 Výtvarná súťaž – Maľujeme s primalexom

Júlia Štupáková – čestné uznanie

Výtvarná súťaž :“Po stopách Timravy“- celoslovenská súťaž

Lukáš Štupák – 1. miesto a Absolútna cena diváka

Júlia  Štupáková – 1.miesto v celoslovenskej súťaži

Noc výskumníkov – celoslovenská súťaž

Lukáš Štupák – 1. miesto

Svet budúcnosti

Júlia Štupáková – 1. miesto v celoslovenskej súťaži

Vesmír očami detí

JúliaŠtupáková – postup do celoslovenského kola

Patrik Kováč – čestné uznanie

Lukáš Štupák – 1. miesto okresné kolo

Lukáš Štupák – 1. miesto celoslovenské kolo

Svet očami detí 2016 – „Tak to vidím ja“

Júlia Štupáková – Galéria Bloom – 3. miesto

Medzinárodná detská výtvarná výstava LIDICE 2016

Júlia Štupáková  - čestné uznanie v medzinárodnej súťaži

Cesta za poznaním minulosti – celoslovenské kolo

Lukáš Štupák – 3. miesto

Malá krajina – veľké osobnosti – celoslovenská súťaž

Lukáš Štupák - 1.miesto

Júlia  Štupáková – čestné uznanie v celoslovenskej súťaži

Dielo tvojich rúk – celoslovenská súťaž

Lukáš Štupák – 1.miesto

Hudobné súťaže

 

Slávik Slovenska – okresné kolo

Kristína Sujová – 2. miesto

Detský festival ľudovej hudby v Haliči

Kristína Sujová – účasť

Iné súťaže

 

Poľovnícka súťaž – regionálna súťaž

1.miesto - družstvo

2. miesto – družstvo

1. miesto – Jozef Kelement - jednotlivci

3. miesto – Jakub Fridrich - jednotlivci

2. miesto – Dominik Fízeľ - jednotlivci

Poľovnícka súťaž – celoslovenská súťaž

1. miesto - družstvo 

Jakub Fridrich – 1. miesto

Jozef Kelement – 3. miesto

Dominik Fízeľ - 1. miesto

Zuzana Krupová -1. miesto

 

Menovaným žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy!