Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

INFORMÁCIE

Výchovný poradca

INFORMÁCIE

 

Výchovný poradca na našej škole je :    Ing. Ľudmila Strečková

Kontakt:  vengla@centrum.sk, 047/4397315

Zároveň vyučuje na škole predmety : anglický jazyk

Konzultačný deň: štvrtok 12.15-13.15 hod.

Iné dni:  po dohode s výchovnou poradkyňou

Jej pomoc je zameraná na pomoc:

 

Žiakom

Ak sa nevieš brániť.
Ak nevieš, čo ďalej so svojím životom.
Ak ti pribúdajú problémy.
Ak ťa mrzia zlé vzťahy v triede, doma, v rodine...
Ak sa potrebuješ poradiť, zdôveriť sa, vyrozprávať.
Ak ti niekto ubližuje, týra ťa, šikanuje.

Rodičom


Poradenský servis pre rodičov a žiakov v oblasti profesijnej orientácie:
a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ
b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu
c) poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách
stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)

 

  Učiteľom

Spolupráca učiteľov s výchovnou poradkyňou

Spolupráca výchovnej poradkyne s odbornými inštitúciami: Centrum pedagogico - psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci

                                                                                                          Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva v Lučenci

 

Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete nájsť:

 

www.povolania.eu
www.svetprace.sk
www.infovek.sk
www.kamposkole.
www.posk.sk  
www.skoly-info.sk
www.vasaeuropa.sk

TESTOVANIE 9, KOMPARO
www.exam.sk  
www.statpedu.sk  (testy z minulých rokov, výsledky)Vychovny_poradca.doc