Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Zoznam tried

Názov
Špeciálna trieda Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kozová
Foto Foto
I. A Triedny učiteľ Mgr. Alena Ružinská
II. A Triedny učiteľ Mgr. Veronika Antonyová
III. A Triedny učiteľ Mgr. Dana Vranová
IV. A Triedny učiteľ Mgr. Eva Belková
IV. B Triedny učiteľ Mgr. Pavla Zvarová
V. A Triedny učiteľ Mgr. Jana Tušimová
VI. A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kašinová
VI. B Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Balážiková
VII. A Triedny učiteľ Mgr. Ludmila Štupáková
VII. B Triedny učiteľ Mgr. Pavel Drugda
VIII. A Triedny učiteľ Mgr. Janka Malčeková
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII. B Triedny učiteľ Mária Burdejová
IX. A Triedny učiteľ Mgr. Janka Véghová Urbancová

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018