Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Novinky

 • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 17.05.2019.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň nebudú v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí.

 • Do galérie Exkurzia boli pridané fotografie.

 • Do galérie ČISTENIE STUDNIČIEK boli pridané fotografie.

 • Do galérie MAREC MESIAC KNIHY boli pridané fotografie.

 • TESTOVANIE 9 – 2019

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky

  TERMÍN : 03.04.2019 NÁHRADNÝ TERMÍN: 16.04.2019

  PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY - talentové skúšky

  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľke školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

  TERMÍN : DO 20.02.2019

  TALENTOVÉ SKÚŠKY

  TERMÍN : 25.03. – 12.04.2019

  PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY

  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľke školy na ostatné učebné a študijné odbory vrátane 8 –ročných gymnázií