• Novinky

     • Slávnostné pasovanie prvákov

      Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel... Ako po iné roky, aj tento rok bolo úlohou prvákov ukázať, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čakal na prvákov slávnostný deň. Rodičia detí tak boli 21.novembra svedkami výnimočnej udalosti - Pasovanie žiakov 1.ročníka do "cechu školského". Pre prvákov boli pripravené rôzne úlohy - písmenková rodinka, nájdi správny počet včielok, poskladaj si správne svoj úbor, poskladaj puzzle a pod. Len splnením týchto náročných úloh, mohli žiaci pomôcť Čítankovi, Počtárikovi, Športovkovi a Šikovníkovi oslobodiť kráľovstvo od Polepetka. Počas ich náročnej ceste ich sprevádzala kráľovná a rytieri. Kráľovstvo bolo zachránené a mohol sa začať slávnostný akt. Po zložení "Sľubu prváka", kde sa všetci zaviazali svojim učiteľom, ale aj rodičo

     • Riaditeľské voľno

      Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

      Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom 6., 7., 8., 9. ročníka a žiakom špeciálnych tried školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 20.11.2019.

     • Oznam pre žiakov a rodičov

      Od 16.10.2019 je v prevádzke mliečny automat RAJO BREJKY, v ktorom si žiaci môžu zakúpiť ochutené mlieka, džúsy, cereálie a iné výrobky.

      Karty si žiaci môžu vyzdvihnúť u pani zástupkyni Mgr. Anny Králikovej, ktorá ich bude žiakom priebežne dobíjať v sume 5,-€ alebo 10, -€.

      Zákonný zástupca sa môže prihlásiť na https://automaty.come.cz/sk/login/

     • Rodičovské združenie

      Vážení rodičia,
      pozývame Vás na rodičovské združenie dňa 14. októbra 2019 (pondelok) o 17.00 hod., ktoré sa uskutoční v priestoroch jedálne školy.
      Všetci ste vítaní!

      Program:
      1. Informácie o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a o aktivitách školy v školskom roku 2019/2020
      2. Spolupráca rodičov a priateľov školy
      3. Finančný príspevok ZRPŠ a jeho využitie
      4. Diskusia

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Sobota 7. 12. 2019
  • Fotogaléria

   • Slávnostné otvorenie nového školského roka
   • Záver školského roka
   • Rozprávkový les
   • Tvorivé dielne
   • Vyhodnotenie súťaže OCHRANÁRIK
   • Festival ŠTYRI ŽIVLY
   • Deň vedy
   • Mikuláš
   • Výstup na Šušňov vrch