Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Novinky

 • Vážení rodičia,

  pozývame Vás na rodičovské združenie dňa 10. novembra 2018 (pondelok) od 16.00 hod. - 18.00 hod., ktoré sa uskutoční v triedach školy.

 • Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

  Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel, ….

  Začína sa nová etapa života malého človiečika, taká prelomová, pamätná. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čakal na prvákov slávnostný deň.

  Dňa 28.11.2018 sa na ZŠ Divín uskutočnila veľká udalosť- PASOVANIE PRVÁČIKOV. Naši prváci dostali možnosť ukázať, čo vedia. Pod vedením triednej učiteľky Mgr. Aleny Ružinskej žiaci plnili rôzne úlohy a dokazovali svojim starším spolužiakom, že si zaslúžia hodnosť- ŽIAK.

 • Oznam pre rodičov

  Riaditeľka Základnej školy v Divíne oznamuje žiakom a rodičom našej školy, že dňa 19.11.2018 nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí z dôvodu odstávky elektrickej energie. Vyučuje sa podľa platného rozvrhu hodín a vyučovanie končí o 13.05 hodine.

 • TESTOVANIE 5 - 2018

  Dňa 21.11.2018 sa žiaci 5. ročníka zúčastnia TESTOVANIA 5 - 2018.

  Informácie o Testovaní 5-2018 sú zverejnené na www.nucem.sk

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom našej školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 21.11.2018 pre žiakov II. stupňa a špeciálnej triedy.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z dôvodu testovania žiakov 5.ročníka.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň bude zabezpečená prevádzka školského klubu detí a školskej jedálne. Žiaci I. stupňa sa učia podľa platného rozvrhu hodín.