Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

 • Riaditeľské voľno

  o poskytnutí riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň  06.10.2017 riaditeľské voľno pre žiakov I. stupňa a špeciálnych  tried.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň bude zabezpečená prevádzku školskej jedálne  a školského klubu detí. Žiaci II. stupňa sa učia podľa platného rozvrhu.

   

   

 • Začiatok krúžkovej činnsoti

  POZOR!

  Začiatok krúžkovej činnosti od 01.10.2017!

  Meno

  Priezvisko

  Titul

  Názov krúžku

  Počet hod.

  Deň

  Čas – od - do

  Ludmila

  Štupáková

  Mgr.

  Výtvarný II.

  2

  Utorok

  13.25 – 15.25

  Mária

  Burdejová

   

  Spevácko –tanečný

  2

  Streda

  12.20 – 14.20

  Pavel

  Drugda

  Mgr.

  Loptové hry -  chlapci

  2

  Streda

  12.15 – 14.15

  Pavel

  Drugda

  Mgr.

  Poľovnícky

  2

  Piatok

  13.15 – 15.15

  Anna

  Králiková

  Mgr.

  Šikovník

  2

  Streda

  12.30 – 14.30

  Gabriela

  Kozová

  Mgr.

  IT Kids

  2

  Pondelok

  12.30 – 14.30

  Gabriela

  Kozová

  Mgr.

  COOL SLEČNA

  2

  Streda

  13.15 – 15.15

  Janka

  Malčeková

  Mgr.

  Zdravotnícky

  2

  Piatok

  13.15 – 15.15

  Janka

  Malčeková

  Mgr.

  Angličtina 5.- 9. ročník

  2

  Utorok

  12.30 – 14.30

  Zuzana

  Kašinová

  Mgr.

  Zábavná fyzika

  2

  Streda

  13.15 – 15.15

  Eva

  Belková

  Mgr.

  Mažoretky

  2

  Streda

  12.20 – 14.20

  Dana

  Vranová

  Mgr.

  Šikovníček

  2

  Utorok

  12.20 – 14.20

  Jana

  Fridrichová

  Mgr.

  Tvorivé dielne

  2

  Utorok

  13.15 – 15.15

  Yveta

  Unterfrancová

  Mgr.

  Volejbal

  2

  Utorok

  13.15 – 15.15

  Pavla

  Zvarová

  Mgr.

  Angličtina pre najmenších 4.- 5. ročník

  2

  Utorok

  13.15 – 15.15

  Pavla

  Zvarová

  Mgr.

  Tanečný krúžok

  2

  Štvrtok

  13.15 – 15.15

  Ľudmila

  Strečková

  Ing.

  Anglický jazyk 5.- 9. ročník

  2

  Streda

  12.20 – 14.20

   

   

   

   

   

   

   

  Janka

  Véghová Urbancová

  Mgr.

  Hravá  slovenčina

  2

  Streda

  13.15 – 15.15

  Veronika

  Antonyová

  Mgr.

  Malý ochranca prírody

  2

  Štvrtok

  13.15 – 15.15

  Jarmila

  Balážiková

  Mgr.

  Príprava na TESTOVANIE 9

  2

  Štvrtok

  13.15 – 15.15

  Eva

  Belková

  Mgr.

  Svet očami detí

  2

  Utorok

  13.15 – 15.15

  Alena

  Ružinská

  Mgr.

  Športové hry I- I. stupeň

  2

  Piatok

  13.00 – 15.00

  Ludmila

  Štupáková

  Mgr.

  Výtvarný krúžok I.

  2

  Piatok

  13.30 – 15.30

  Soňa

  Laurová

  Mgr.

  Čitateľský krúžok I.

  2

  Pondelok

  Piatok

  12.20-13.20

  12.20-13.20

  Janka

  Véghová Urbancová

  Mgr.

  Čitateľský krúžok II.

  2

  Utorok

  Štvrtok

  12.20-13.20

  12.20-13.20

   

   

   

   

   

   

   

 • Celoškolské rodičovské združenie

   

  Riaditeľstvo ZŠ  Divín oznamuje rodičom ( zákonným zástupcom svojich žiakov), že dňa 25. septembra 2017 v pondelok sa bude konať celoškolské rodičovské združenie, po ktorom bude nasledovať triedne rodičovské združenie. Začiatok o 17:00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť.

  Program: 1. Otvorenie (v jedálni ZŠ)

                2.  Príhovor riaditeľky ZŠ

                3. Organizácia školského roka 2017/2018

                3.  Triedne RZ

 • DIVÍNSKY BOYARD-ZMENA

 • Začiatok školského roka
  7. 9. 2017

  Do galérie Začiatok školského roka boli pridané fotografie.

 • Slávnostné otvarenie nového školského roka 2017/2018

  Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia školy,

  dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozvala na SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018, ktoré sa uskutoční

  4. septembra 2017 o 8.00 hod. v školskom areáli ZŠ Divín (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy).

  Mgr. Aneta Zvarová
  riaditeľka školy

   

  PROGRAM ZAČIATKU ŠKOLSKÉH0 ROKA:

   4.septembra 2017 ( pondelok )      

       

  7.50 hod. - 8.00 hod. - nástup žiakov  na nádvorí školy

  8.00 hod. - 8. 45 hod. - slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018, príhovory,

  kultúrny program žiakov

  8.45 hod. - 9.00 hod. - organizačné pokyny, rozdelenie žiakov 1. ročníka a 5. ročníka do  tried

  9.00 hod. - 9. 45 hod. - triednická hodina, zápis žiakov do ŠKD u p. vychovávateliek a do školskej

  jedálne u p. vedúcej školskej jedálne

   

  Školský klub detí začína   od  5.9.2017  od 6.30 hod.do 16.30 hod.

  Školská jedáleň  bude v prevádzke  od 5.9.2017

   

  Organizácia vyučovania:

  5.9. 2017 (utorok) a  6.9. 2017  (streda) : 4 vyučovacie hodiny  

  Triednické hodiny, práce v triedach, školský poriadok,BOZP,dôležité informácie, žiacisi prinesú poznámkový zošit a pero.
   
  Od 7. septembra 2017(štvrtok) - vyučovanie prebieha podľa riadneho rozvrhu vyučovacích hodín pre školský rok 2017/2018.
 • Začiatok školského roka 2017/2018

  Organizácia školského roka 2017/2018


  Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018  a končí sa 29. júna 2018.

   

   Prázdniny 

     Posledný deň

   vyučovania pred 

        začiatkom

         prázdnin      

   

      Termín prázdnin

                                 

                    Začiatok

                vyučovania po

                  prázdninách

   jesenné

   27.október 2017

  (piatok)

   30.október -

  31.október 2017

  2.november 2017

  (štvrtok) 

   vianočné

   22.december 2017

  (piatok)

  23.december 2017 -

  5. január 2018

  8.január 2018

  (pondelok)

   polročné

   1.február 2018

  (štvrtok)

  2.február 2018

  (piatok)

   5.február 2018

  (pondelok)

   jarné         

   

   

   

   Banskobystrický,

  Trenčiansky,

  Žilinský kraj

   16.február 2018

  (piatok)

   19. február -     

  23.február  2018

     26.február  2018

                   (pondelok)               

   Bratisalvský,

  Nitrianský,

  Trnavský kraj

   2.marec 2018

  (piatok)

  5.marec -

  9.marec 2018

   12.marec 2018

  (pondelok)

  Košický,

  Prešovský kraj

   23.február 2018

  (piatok)

  26.február -

  2.marec 2018

   5.marec 2018

  (pondelok)

   veľkonočné

   28.marec 2018

  (streda)

  29.marec -

  3.apríl 2018

  4.apríl 2018

  (streda)

   letné

   29.jún 2018

  (piatok)

   2. júl - 31.august 2018

   3.september 2018

  (pondelok)

   
  Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

   

  Harmonogram vyučovania a prestávok :

   

                 07.45  -   08.30     1.vyučovacia hodina                       

                                                                                    1.prestávka – 05 minút

                 08.35  -   09.20     2.vyučovacia hodina

                                                                                    2.prestávka – 15 minút

                 09.35  -  10.20      3.vyučovacia hodina

                                                                                    3.prestávka – 10 minút

                 10.30  -  11.15     4.vyučovacia hodina

                                                                                    4.prestávka – 10 minút

                 11.25  -  12.10     5.vyučovacia hodina

                                                                                    5.prestávka – 10 minút

                 12.20  -  13.05     6.vyučovacia hodina

                                                                                    6.prestávka – 20 minút

  .
   
 • Koniec školského roka 2016/2017

  Vážení rodičia a milí žiaci,


  oznamujeme Vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 30. júna 2017  o 8.00 hod. na nádvorí Zichyho kaštieľa.

  V prípade nepriaznivého počasia sa bude konať v jednotlivých triedach.

 • Škola v prírode
  27. 6. 2017

  Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

 • Divadlo GALÉRIA BLOOM
  27. 6. 2017

  Do galérie Divadlo GALÉRIA BLOOM boli pridané fotografie.

 • Kotmanovské vodopády
  26. 6. 2017

  Do galérie Kotmanovské vodopády boli pridané fotografie.

 • Vyhodnotenie súťaže ZELENÝ SVET
  26. 6. 2017

  Do galérie Vyhodnotenie súťaže ZELENÝ SVET boli pridané fotografie.

 • Tvorivé dielne
  26. 6. 2017

  Do galérie Tvorivé dielne boli pridané fotografie.

 • Deň detí
  26. 6. 2017

  Do galérie Deň detí boli pridané fotografie.

 • Zápis žiakov do 1. ročníka
  26. 6. 2017

  Do galérie Zápis žiakov do 1. ročníka boli pridané fotografie.

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

   Vážení rodičia, milí predškoláci!

  Srdečne Vás pozývame na Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018,, ktorý sa uskutoční dňa 3. apríla 2017 (pondelok) o 15.00 hod. v školskej jedálni.

  Zapisujú sa deti narodené : OD  1. SEPTEMBRA  2010      DO 31. AUGUSTA  2011

  Rodičia sa dostavia na zápis s dieťaťom a donesú :

  1. Občiansky preukaz zákonného zástupcu

  2.  Rodný list dieťaťa

  Účasť obidvoch rodičov je nutná! 

   Ponúkame Vám:

  • vyučovanie  anglického jazyka od 1. ročníka, dva cudzie jazyky (nemecký/ruský jazyk)
  • posilnenie hodín informatickej výchovy a informatiky
  • posilnenie hodín telesnej a športovej výchovy
  • podporu záujmov vašich detí vo voľnom čase - široký výber záujmových útvarov
  • zabezpečenie pestrej činnosti v školskom klube detí (družina) od 6:30 do 16:30
  • 3 počítačové učebne, 2 jazykové učebne, 6 odborných učební, tabletovú učebňu, multimediálnu učebňu, učebňu pre tvorivé dielne, prírodovednú učebňu
  • triedy vybavené  bielymi keramickými tabuľami a dataprojektormi
  • školskú knižnicu
  • telocvičňu s posilňovňou
  • futbalové ihrisko s umelou trávou
  • melodické zvonenie
  • zabezpečenie kvalitnej a pestrej stravy pre Vaše dieťa
  • spoluprácu s  Cirkevnou základnou umeleckou školou – Vaše dieťa môže rozvíjať svoj talent v oblasti hudby, spevu, tanca, výtvarného umenia
  • spoluprácu s Detskou atletickou akadémiou BŠK Banská Bystrica – Vaše dieťa môže rozvíjať svoj talent v oblasti telesnej výchovy
  • vkusne upravený školský areál
  • individuálny prístup k žiakom
  • školský psychológ a špeciálny pedagóg pre žiakov a rodičov priamo na škole
  • organizovanie tradičných podujatí školy a  pestrej mimoškolskej činnosti
  • a ešte všeličo iné ...
  • možnosť objednať pracovné zošity  (škola objednáva do 24. apríla 2017 za nižšie ceny) v hodnote spolu  12  €
 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 31.03.2017.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň nebudú v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 03.04.2017.

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom 5. – 8. ročníka našej  školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 05.04.2017.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – TESTOVANIE 9 2017.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň bude zabezpečená prevádzka školskej jedálne a školského klubu detí.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 06.04.2017.

   

 • TESTOVANIE 9 2017

  Dňa 05.04.2017 sa žiaci 9. ročníka zúčastnia TESTOVANIA 9 - 2015.

  Informácie o Testovaní 9-2015 sú zverejnené na www.nucem.sk

 • Lyžiarsky výcvik - Krahule
  21. 3. 2017

  Do galérie Lyžiarsky výcvik - Krahule boli pridané fotografie.

strana: