Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
Foto Chemická učebňa CHU 30
Foto Jazyková učebňa JU 25
  Jazykové laboratórium JL 18
Foto Multimediálna učebňa MMU 20
Foto Počítačová učebňa PU A 22
  Počítačová učebňa PU B 22
  Počítačová učebňa I.stupeň PU I 10
Foto Prírodovedná učebňa PrU 0
Foto Školská dielňa ŠD 25
Foto Školská knižnica ŠkKn 0
Foto Školská kuchynka ŠK 15
Foto Učebňa hudobnej a regionálnej výchovy UHaRV 0

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018