Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 11/2018 - ZŠ faktúra za plyn 1 952,00 s DPH 05.02.2018 SPP Bratislava Základná škola Divín Mgr. Aneta Zvarová riaditeľka školy 05.02.2018
Faktúra 17/2018 - ZŠ faktúra za vodu 541,48 s DPH 05.02.2018 StVPS Banská Bystrica Základná škola Divín Mgr. Aneta Zvarová riaditeľka školy 05.02.2018
Faktúra 16/2018 - ZŠ faktúra za vodu 82,21 s DPH 05.02.2018 StVPS Banská Bystrica Základná škola Divín Mgr. Aneta Zvarová riaditeľka školy 05.02.2018
Faktúra 15/2018 - ZŠ poplatky za telekomunikačné služby 34,49 s DPH 05.02.2018 Slovak Telekom Bratislava Základná škola Divín Mgr. Aneta Zvarová riaditeľka školy 05.02.2018
Faktúra 12/2018 - ZŠ oprava dataprojektora 226,16 s DPH 05.02.2018 David Kašina - DK-Ren Dobroč Základná škola Divín Mgr. Aneta Zvarová riaditeľka školy 05.02.2018
Faktúra 9/2018 - ZŠ faktúra za plyn 1 952,00 s DPH 02.02.2018 SPP Bratislava Základná škola Divín Mgr. Aneta Zvarová riaditeľka školy 02.02.2018
Faktúra 8/2018 - ZŠ faktúra za plyn 331,79 s DPH 02.02.2018 SPP Bratislava Základná škola Divín Mgr. Aneta Zvarová riaditeľka školy 02.02.2018
Faktúra 10/2018 - ZŠ faktúra za elektrinu 359,41 s DPH 02.02.2018 SSE Žilina Základná škola Divín Mgr. Aneta Zvarová riaditeľka školy 02.02.2018
Zmluva Z-1/2018 o prenájme telocvične - florbal s DPH 01.02.2018 Zdenko Valach Mgr. Aneta Zvarová riaditeľka školy
Faktúra 20/2018 - ŠJ potraviny 4,80 s DPH 31.01.2018 Rajo Bratislava Školská jedáleň pri Základnej škole Divín Marcela Machavová vedúca ŠJ 31.01.2018
Faktúra 18/2018 - ŠJ potraviny 17,16 s DPH 31.01.2018 HOOK Košice Školská jedáleň pri Základnej škole Divín Marcela Machavová vedúca ŠJ 31.01.2018
Faktúra 17/2018- ŠJ potraviny 285,39 s DPH 30.01.2018 Eden Krupina Školská jedáleň pri Základnej škole Divín Marcela Machavová vedúca ŠJ 31.01.2018
Faktúra 1/KZ/2018 faktúra za autobus Budapešť 475,00 s DPH 29.01.2018 VAP TRAVEL Korytárky Základná škola Divín Mgr. Aneta Zvarová riaditeľka školy 29.01.2018
Faktúra 16/2018 - ŠJ potraviny 136,55 s DPH 29.01.2018 Rajo Bratislava Školská jedáleň pri Základnej škole Divín Marcela Machavová vedúca ŠJ 31.01.2018
Faktúra 7/2018 - ZŠ faktúra za plyn 96,22 s DPH 26.01.2018 SPP Bratislava Základná škola Divín Mgr. Aneta Zvarová riaditeľka školy 26.01.2018
Faktúra 6/2018 - ZŠ predplatné Finančný spravodajca 7,45 s DPH 26.01.2018 Poradca podnikateľa Žilina Základná škola Divín Mgr. Aneta Zvarová riaditeľka školy 26.01.2018
Faktúra 15/2018 - ŠJ potraviny 123,50 s DPH 26.01.2018 CHRIEN Zvolen Školská jedáleň pri Základnej škole Divín Marcela Machavová vedúca ŠJ 31.01.2018
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 24.01.2018 ŠEVT, a.s. Bratislava Základná škola Divín Mgr. Aneta Zvarová riaditeľka školy
Faktúra 14/2018 - ŠJ potraviny 80,82 s DPH 24.01.2018 Ján Bobro Pekáreň Hriňová Školská jedáleň pri Základnej škole Divín Marcela Machavová vedúca ŠJ 31.01.2018
Zmluva 033/298/2018-FF-ŠO Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 23.01.2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola Divín Mgr. Aneta Zvarová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3002