Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

RADA ŠKOLY Štatút rady školy

Rada školy

RADA ŠKOLY

RADA ŠKOLY pri Základnej škole Divín

 

Funkčné obdobie RŠ je štyri roky.

Rada sa skladá  z 11 členov, bola zriadená na ustanovujúcom zasadnutí dňa 25. apríla 2016.

 

Predseda:  Mgr. Pavel Drugda           (pedag.)

Podpredseda: Mgr. Veronika Antonyová    (pedag.)

 

Členovia:

                             Zuzana Karlíková                 (nepedag.)

                Mgr. Petra Fizelová              (zást.obce)

               Milan Olšiak                         (zást.obce)

               Eva Kozová                          (zást.obce)

               Mária Strečková                    (zást.obce)

               Ivana Kováčiková                  (rodič)

               Ing. Pavel Malček                 (rodič)

               Mgr. Viera Olšiaková             (rodič)

               Mgr. Michaela Šuleková        (rodič)