Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Verejné obstarávanie

 

 

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle §22 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje ZŠ Divín,  Lúčna 8, Divín na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola Divín, Lúčna 8, 985 52 Divín

IČO: 37888480

Kontaktné osoby: Mgr. Aneta Zvarová, riaditeľka školy

Obec: Divín

PSČ: 985 52

Ulica: Lúčna

Číslo: 8

Kontakt:

Telefón: +421 47 973 15

Fax: +421 47 97315

Email: zsdivin@centrum.sk

Internetová adresa: www.zsdivin.edupage.org