Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

 • Koniec školského roka 2016/2017

  Vážení rodičia a milí žiaci,


  oznamujeme Vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 30. júna 2017  o 8.00 hod. na nádvorí Zichyho kaštieľa.

  V prípade nepriaznivého počasia sa bude konať v jednotlivých triedach.

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom 5. – 8. ročníka našej  školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 05.04.2017.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – TESTOVANIE 9 2017.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň bude zabezpečená prevádzka školskej jedálne a školského klubu detí.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 06.04.2017.

   

 • Lyžiarsky výcvik - Krahule
  21. 3. 2017

  Do galérie Lyžiarsky výcvik - Krahule boli pridané fotografie.

 • TESTOVANIE 9 2017

  Dňa 05.04.2017 sa žiaci 9. ročníka zúčastnia TESTOVANIA 9 - 2015.

  Informácie o Testovaní 9-2015 sú zverejnené na www.nucem.sk

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 31.03.2017.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň nebudú v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 03.04.2017.

 • Otvorená hodina
  20. 3. 2017

  Do galérie Otvorená hodina boli pridané fotografie.

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

   Vážení rodičia, milí predškoláci!

  Srdečne Vás pozývame na Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018,, ktorý sa uskutoční dňa 3. apríla 2017 (pondelok) o 15.00 hod. v školskej jedálni.

  Zapisujú sa deti narodené : OD  1. SEPTEMBRA  2010      DO 31. AUGUSTA  2011

  Rodičia sa dostavia na zápis s dieťaťom a donesú :

  1. Občiansky preukaz zákonného zástupcu

  2.  Rodný list dieťaťa

  Účasť obidvoch rodičov je nutná! 

   Ponúkame Vám:

  • vyučovanie  anglického jazyka od 1. ročníka, dva cudzie jazyky (nemecký/ruský jazyk)
  • posilnenie hodín informatickej výchovy a informatiky
  • posilnenie hodín telesnej a športovej výchovy
  • podporu záujmov vašich detí vo voľnom čase - široký výber záujmových útvarov
  • zabezpečenie pestrej činnosti v školskom klube detí (družina) od 6:30 do 16:30
  • 3 počítačové učebne, 2 jazykové učebne, 6 odborných učební, tabletovú učebňu, multimediálnu učebňu, učebňu pre tvorivé dielne, prírodovednú učebňu
  • triedy vybavené  bielymi keramickými tabuľami a dataprojektormi
  • školskú knižnicu
  • telocvičňu s posilňovňou
  • futbalové ihrisko s umelou trávou
  • melodické zvonenie
  • zabezpečenie kvalitnej a pestrej stravy pre Vaše dieťa
  • spoluprácu s  Cirkevnou základnou umeleckou školou – Vaše dieťa môže rozvíjať svoj talent v oblasti hudby, spevu, tanca, výtvarného umenia
  • spoluprácu s Detskou atletickou akadémiou BŠK Banská Bystrica – Vaše dieťa môže rozvíjať svoj talent v oblasti telesnej výchovy
  • vkusne upravený školský areál
  • individuálny prístup k žiakom
  • školský psychológ a špeciálny pedagóg pre žiakov a rodičov priamo na škole
  • organizovanie tradičných podujatí školy a  pestrej mimoškolskej činnosti
  • a ešte všeličo iné ...
  • možnosť objednať pracovné zošity  (škola objednáva do 24. apríla 2017 za nižšie ceny) v hodnote spolu  12  €
 • VESELÉ VIANOCE

  Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila. Ak dá človek viac čo v sebe skrýva. Ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz.
  Padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas. Tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet, pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

  Požehnané vianočné sviatky plné lásky a pokoja želajú žiaci a zamestnanci ZŠ Divín.

 • VIANOČNÁ AKADÉMIA

             Vážení rodičia a priatelia školy,

   

  radi by sme Vás pozvali v tomto predvianočnom čase
  na SLÁVNOSTNÚ VIANOČNÚ AKADÉMIU našich žiakov,
  ktorá sa bude konať 20. decembra 2016 17.00 hod.
  v  Kultúrnom dome v Divíne. 
  Už tradične bude spojená s VIANOČNÝM BAZÁROM  výrobkov
  našich žiakov, výťažok z ktorého poputuje na podporu detí našej školy.
   
  Príďte sa pozrieť na talenty Vašich a našich detí.

   
  Tešíme sa na Vás!

   

 • Mikuláš
  7. 12. 2016

  Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

 • Halloween
  7. 12. 2016

  Do galérie Halloween boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom 6., 7., 8. ročníka a žiakom špeciálnych tried školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň  23.11.2016.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z dôvodu testovania žiakov 5. ročníka.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň bude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí, žiaci I. stupňa sa vyučujú podľa platného rozvrhu hodín a žiaci 9. ročníka sa zúčastnia „Burzy informácií“ v priestoroch Okresného úradu v Lučenci.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 24.11.2016.

   

 • TESTOVANIE 5 2016

  Dňa 23.11.2016 sa žiaci 5. ročníka zúčastnia TESTOVANIA 5 - 20156.

  Informácie o Testovaní 5-2016 sú zverejnené na www.nucem.sk

 • Charitatívny koncert Integrácia 2016 Poprad
  15. 11. 2016

  Do galérie Charitatívny koncert Integrácia 2016 Poprad boli pridané fotografie.

 • Divínsky boyard
  15. 11. 2016

  Do galérie Divínsky boyard boli pridané fotografie.

 • Rodičovské združenie

  Pozvánka na rodičovské združenie

  Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenie dňa 26. septembra 2016 (pondelok) o 17.00 hod., ktoré sa uskutoční v priestoroch jedálne školy.
  Všetci ste vítaní!

  Program:

  1. Informácie o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a o aktivitách školy v školskom roku 2016/2017
  2. Spolupráca rodičov a priateľov školy
  3. Finančný príspevok ZRPŠ a jeho využitie
  4. Diskusia

  5. Záver

  6. Triedne rodičovské združenie


   

   

 • Detská atletická akadémia BŠK Banská Bystrica

  V pondelok 19.9. začína priamo u nás v Divíne atletická príprava pod vedením trénerov z Detskej atletickej akadémie BŠK Banská Bystrica. Prvý tréning je na programe o 13-tej hodine v telocvični na Základnej škole. Pre žiakov, ktorý majú vyučovanie dlhšie je pripravená aj druhá tréningová jednotka o 14-tej hodine. Predškoláci z materskej škôlky budú zaradený tiež do tréningovej skupinky v rámci tréningu o 14-tej hodine. V prípade otázok sa môžete informovať u pani riaditeľky Zvarovej, alebo priamo u trénera Mateja Tabaka na mobilnom čísle 0903 682 256. Na prvý tréning je potrebné, aby prišiel každý v športovom oblečení (tričko-kraťasy-športová obuv), dieťaťu treba zabezpečiť pitný režim (fľaša na vodu) a treba doniesť aj vyplnenú prihlášku na detskú atletiku (kto ju ešte nedoniesol). Tešia sa na vás tréneri z atletickej akadémie BŠK.

  Plán tréningov:
  pondelok   13:00-14:00   (prvá skupina)
  pondelok   14:00-15:00   (druhá skupina)
  pondelok   15:00-16:00   (ak bude veľký záujem vytvorí sa aj tretia skupina)
  štvrtok       13:00-14:00   (prvá skupina)
  štvrtok       14:00-15:00   (druhá skupina)
  štvrtok       15:00-16:00   (ak bude veľký záujem vytvorí sa aj tretia skupina)

   

 • DIVÍNSKY BOYARD
 • Riaditeľské voľno

  Základná škola Divín, Lúčna 8, 985 52      

   

   

   

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom I. stupňa školy a žiakom I. špeciálnej triedy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 14.09.2016.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň bude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí a žiaci II. stupňa sa vyučujú podľa platného rozvrhu hodín.

   

 • Otvorenie nového školského roka

  Milí rodičia a milí žiaci!

  Slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutoční 05.09.2016 na školskom dvore o 08:00 hod.

  Po slávnostnom príhovore a kultúrnom programe našich žiakov  sa všetky triedy spolu s triednymi učiteľmi presunú do svojich tried, kde im povedia ďalšie organizačné pokyny.