Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

 • Karneval

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • Prázdniny

  Vianočné prázdniny začínajú 23.12.2017, končia 05.01.2018. Do školy sa nastupuje 08.01.2018. Prajeme Vám nech sú pre Vás tieto sviatky požehnané a radostné. Nech všetky vaše želania a sny stanú sa skutočnosťou a nech Vás pocit radosti naplní počas celého roka.

 • Vianočná akadémia

  Do galérie Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

 • Pasovanie prvákov

  Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

 • Vystúpenie LACI STRIKE a STREET DANCE ACADEMY
 • Vianočná akadémia

  Milí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na Vianočnú akadémiu spojenú s Vianočnou burzou, ktorá sa uskutoční 21.12.2017 o 17:00 v Kultúrnom dome v Divíne. Čaká Vás príjemná predvianočná atmosféra plná čarovných detských vystúpení.

   

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom našej  školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 15.12.2017.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude zabezpečená prevádzka školskej jedálne a školského klubu detí.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 18.12.2017.

   

 • Práca odborných zamestnancov

  Do galérie Práca odborných zamestnancov boli pridané fotografie.

 • Exkurzia Mochovce, Levice, Nitra

  Do galérie Exkurzia Mochovce, Levice, Nitra boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom 6., 7., 8., 9. ročníka   a žiakom špeciálnych tried školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň  22.11.2017.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z dôvodu testovania žiakov 5. ročníka.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň bude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí, žiaci I. stupňa sa vyučujú podľa platného rozvrhu hodín.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 23.11.2017.

 • Integrácia Poprad
 • Charitatívny koncert INTEGRÁCIA- Poprad
  7. 11. 2017

  Do galérie Charitatívny koncert INTEGRÁCIA- Poprad boli pridané fotografie.

 • Festival vedy a techniky
  25. 10. 2017

  Do galérie Festival vedy a techniky boli pridané fotografie.

 • Srdečne blahoželáme!

  Naše žiačky Julka Štupáková  a Jarka Paučová si medzi staršími spolužiakmi  vybojovali postup do celoslovenského kola na festivale Vedy a techniky. Srdečne im blahoželáme.

   

  Tiež blahoželáme našim žiačkam Petre Šulekovej, Miške Lenhartovej a Nikole Nociarovej  k 1. miestu v cezpoľnom behu a k postupu na krajské kolo.

  Novohradské hry v atletike:

  Petre Šulekovej za 2. miesto v behu na 300 m.

  Miške Lenhartovej za 3. miesto v skoku do diaľky.

  Lei Hrnčiarovej za 4. miesto vo vrhu guľou.

  Miške Lenhartovej za 1. miesto v skoku do výšky.

  Naše žiačky Miška Lenhartová, Petra Šuleková, Zuzana krupová a Ema Votýpková získali 3. miesto v štafete.

 • DIVÍNSKY BOYARD
  18. 10. 2017

  Do galérie DIVÍNSKY BOYARD boli pridané fotografie.

 • Plavecký výcvik Veľký Krtíš
  18. 10. 2017

  Do galérie Plavecký výcvik Veľký Krtíš boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  o poskytnutí riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň  06.10.2017 riaditeľské voľno pre žiakov I. stupňa a špeciálnych  tried.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň bude zabezpečená prevádzku školskej jedálne  a školského klubu detí. Žiaci II. stupňa sa učia podľa platného rozvrhu.

   

   

 • Začiatok krúžkovej činnsoti

  POZOR!

  Začiatok krúžkovej činnosti od 01.10.2017!

  Meno

  Priezvisko

  Titul

  Názov krúžku

  Počet hod.

  Deň

  Čas – od - do

  Ludmila

  Štupáková

  Mgr.

  Výtvarný II.

  2

  Utorok

  13.25 – 15.25

  Mária

  Burdejová

   

  Spevácko –tanečný

  2

  Streda

  12.20 – 14.20

  Pavel

  Drugda

  Mgr.

  Loptové hry -  chlapci

  2

  Streda

  12.15 – 14.15

  Pavel

  Drugda

  Mgr.

  Poľovnícky

  2

  Piatok

  13.15 – 15.15

  Anna

  Králiková

  Mgr.

  Šikovník

  2

  Streda

  12.30 – 14.30

  Gabriela

  Kozová

  Mgr.

  IT Kids

  2

  Pondelok

  12.30 – 14.30

  Gabriela

  Kozová

  Mgr.

  COOL SLEČNA

  2

  Streda

  13.15 – 15.15

  Janka

  Malčeková

  Mgr.

  Zdravotnícky

  2

  Piatok

  13.15 – 15.15

  Janka

  Malčeková

  Mgr.

  Angličtina 5.- 9. ročník

  2

  Utorok

  12.30 – 14.30

  Zuzana

  Kašinová

  Mgr.

  Zábavná fyzika

  2

  Streda

  13.15 – 15.15

  Eva

  Belková

  Mgr.

  Mažoretky

  2

  Streda

  12.20 – 14.20

  Dana

  Vranová

  Mgr.

  Šikovníček

  2

  Utorok

  12.20 – 14.20

  Jana

  Fridrichová

  Mgr.

  Tvorivé dielne

  2

  Utorok

  13.15 – 15.15

  Yveta

  Unterfrancová

  Mgr.

  Volejbal

  2

  Utorok

  13.15 – 15.15

  Pavla

  Zvarová

  Mgr.

  Angličtina pre najmenších 4.- 5. ročník

  2

  Utorok

  13.15 – 15.15

  Pavla

  Zvarová

  Mgr.

  Tanečný krúžok

  2

  Štvrtok

  13.15 – 15.15

  Ľudmila

  Strečková

  Ing.

  Anglický jazyk 5.- 9. ročník

  2

  Streda

  12.20 – 14.20

   

   

   

   

   

   

   

  Janka

  Véghová Urbancová

  Mgr.

  Hravá  slovenčina

  2

  Streda

  13.15 – 15.15

  Veronika

  Antonyová

  Mgr.

  Malý ochranca prírody

  2

  Štvrtok

  13.15 – 15.15

  Jarmila

  Balážiková

  Mgr.

  Príprava na TESTOVANIE 9

  2

  Štvrtok

  13.15 – 15.15

  Eva

  Belková

  Mgr.

  Svet očami detí

  2

  Utorok

  13.15 – 15.15

  Alena

  Ružinská

  Mgr.

  Športové hry I- I. stupeň

  2

  Piatok

  13.00 – 15.00

  Ludmila

  Štupáková

  Mgr.

  Výtvarný krúžok I.

  2

  Piatok

  13.30 – 15.30

  Soňa

  Laurová

  Mgr.

  Čitateľský krúžok I.

  2

  Pondelok

  Piatok

  12.20-13.20

  12.20-13.20

  Janka

  Véghová Urbancová

  Mgr.

  Čitateľský krúžok II.

  2

  Utorok

  Štvrtok

  12.20-13.20

  12.20-13.20

   

   

   

   

   

   

   

 • Celoškolské rodičovské združenie

   

  Celoškolské rodičovské združenie - Obrázok 1 Riaditeľstvo ZŠ  Divín oznamuje rodičom ( zákonným zástupcom svojich žiakov), že dňa 25. septembra 2017 v pondelok sa bude konať celoškolské rodičovské združenie, po ktorom bude nasledovať triedne rodičovské združenie. Začiatok o 17:00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť.

  Program: 1. Otvorenie (v jedálni ZŠ)

                2.  Príhovor riaditeľky ZŠ

                3. Organizácia školského roka 2017/2018

                3.  Triedne RZ

 • DIVÍNSKY BOYARD-ZMENA

  DIVÍNSKY BOYARD-ZMENA - Obrázok 1

strana: