Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

 • Začiatok školského roka 2017/2018

  Organizácia školského roka 2017/2018


  Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018  a končí sa 29. júna 2018.

   

   Prázdniny 

     Posledný deň

   vyučovania pred 

        začiatkom

         prázdnin      

   

      Termín prázdnin

                                 

                    Začiatok

                vyučovania po

                  prázdninách

   jesenné

   27.október 2017

  (piatok)

   30.október -

  31.október 2017

  2.november 2017

  (štvrtok) 

   vianočné

   22.december 2017

  (piatok)

  23.december 2017 -

  5. január 2018

  8.január 2018

  (pondelok)

   polročné

   1.február 2018

  (štvrtok)

  2.február 2018

  (piatok)

   5.február 2018

  (pondelok)

   jarné         

   

   

   

   Banskobystrický,

  Trenčiansky,

  Žilinský kraj

   16.február 2018

  (piatok)

   19. február -     

  23.február  2018

     26.február  2018

                   (pondelok)               

   Bratisalvský,

  Nitrianský,

  Trnavský kraj

   2.marec 2018

  (piatok)

  5.marec -

  9.marec 2018

   12.marec 2018

  (pondelok)

  Košický,

  Prešovský kraj

   23.február 2018

  (piatok)

  26.február -

  2.marec 2018

   5.marec 2018

  (pondelok)

   veľkonočné

   28.marec 2018

  (streda)

  29.marec -

  3.apríl 2018

  4.apríl 2018

  (streda)

   letné

   29.jún 2018

  (piatok)

   2. júl - 31.august 2018

   3.september 2018

  (pondelok)

   
  Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

   

  Harmonogram vyučovania a prestávok :

   

                 07.45  -   08.30     1.vyučovacia hodina                       

                                                                                    1.prestávka – 05 minút

                 08.35  -   09.20     2.vyučovacia hodina

                                                                                    2.prestávka – 15 minút

                 09.35  -  10.20      3.vyučovacia hodina

                                                                                    3.prestávka – 10 minút

                 10.30  -  11.15     4.vyučovacia hodina

                                                                                    4.prestávka – 10 minút

                 11.25  -  12.10     5.vyučovacia hodina

                                                                                    5.prestávka – 10 minút

                 12.20  -  13.05     6.vyučovacia hodina

                                                                                    6.prestávka – 20 minút

  .
   
 • Škola v prírode
  27. 6. 2017

  Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

 • Divadlo GALÉRIA BLOOM
  27. 6. 2017

  Do galérie Divadlo GALÉRIA BLOOM boli pridané fotografie.

 • Kotmanovské vodopády
  26. 6. 2017

  Do galérie Kotmanovské vodopády boli pridané fotografie.

 • Vyhodnotenie súťaže ZELENÝ SVET
  26. 6. 2017

  Do galérie Vyhodnotenie súťaže ZELENÝ SVET boli pridané fotografie.

 • Tvorivé dielne
  26. 6. 2017

  Do galérie Tvorivé dielne boli pridané fotografie.

 • Deň detí
  26. 6. 2017

  Do galérie Deň detí boli pridané fotografie.

 • Zápis žiakov do 1. ročníka
  26. 6. 2017

  Do galérie Zápis žiakov do 1. ročníka boli pridané fotografie.

 • Koniec školského roka 2016/2017

  Vážení rodičia a milí žiaci,


  oznamujeme Vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 30. júna 2017  o 8.00 hod. na nádvorí Zichyho kaštieľa.

  V prípade nepriaznivého počasia sa bude konať v jednotlivých triedach.

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom 5. – 8. ročníka našej  školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 05.04.2017.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – TESTOVANIE 9 2017.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň bude zabezpečená prevádzka školskej jedálne a školského klubu detí.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 06.04.2017.

   

 • Lyžiarsky výcvik - Krahule
  21. 3. 2017

  Do galérie Lyžiarsky výcvik - Krahule boli pridané fotografie.

 • TESTOVANIE 9 2017

  Dňa 05.04.2017 sa žiaci 9. ročníka zúčastnia TESTOVANIA 9 - 2015.

  Informácie o Testovaní 9-2015 sú zverejnené na www.nucem.sk

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 31.03.2017.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň nebudú v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 03.04.2017.

 • Otvorená hodina
  20. 3. 2017

  Do galérie Otvorená hodina boli pridané fotografie.

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

   Vážení rodičia, milí predškoláci!

  Srdečne Vás pozývame na Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018,, ktorý sa uskutoční dňa 3. apríla 2017 (pondelok) o 15.00 hod. v školskej jedálni.

  Zapisujú sa deti narodené : OD  1. SEPTEMBRA  2010      DO 31. AUGUSTA  2011

  Rodičia sa dostavia na zápis s dieťaťom a donesú :

  1. Občiansky preukaz zákonného zástupcu

  2.  Rodný list dieťaťa

  Účasť obidvoch rodičov je nutná! 

   Ponúkame Vám:

  • vyučovanie  anglického jazyka od 1. ročníka, dva cudzie jazyky (nemecký/ruský jazyk)
  • posilnenie hodín informatickej výchovy a informatiky
  • posilnenie hodín telesnej a športovej výchovy
  • podporu záujmov vašich detí vo voľnom čase - široký výber záujmových útvarov
  • zabezpečenie pestrej činnosti v školskom klube detí (družina) od 6:30 do 16:30
  • 3 počítačové učebne, 2 jazykové učebne, 6 odborných učební, tabletovú učebňu, multimediálnu učebňu, učebňu pre tvorivé dielne, prírodovednú učebňu
  • triedy vybavené  bielymi keramickými tabuľami a dataprojektormi
  • školskú knižnicu
  • telocvičňu s posilňovňou
  • futbalové ihrisko s umelou trávou
  • melodické zvonenie
  • zabezpečenie kvalitnej a pestrej stravy pre Vaše dieťa
  • spoluprácu s  Cirkevnou základnou umeleckou školou – Vaše dieťa môže rozvíjať svoj talent v oblasti hudby, spevu, tanca, výtvarného umenia
  • spoluprácu s Detskou atletickou akadémiou BŠK Banská Bystrica – Vaše dieťa môže rozvíjať svoj talent v oblasti telesnej výchovy
  • vkusne upravený školský areál
  • individuálny prístup k žiakom
  • školský psychológ a špeciálny pedagóg pre žiakov a rodičov priamo na škole
  • organizovanie tradičných podujatí školy a  pestrej mimoškolskej činnosti
  • a ešte všeličo iné ...
  • možnosť objednať pracovné zošity  (škola objednáva do 24. apríla 2017 za nižšie ceny) v hodnote spolu  12  €
 • VESELÉ VIANOCE

  Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila. Ak dá človek viac čo v sebe skrýva. Ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz.
  Padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas. Tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet, pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

  Požehnané vianočné sviatky plné lásky a pokoja želajú žiaci a zamestnanci ZŠ Divín.

 • VIANOČNÁ AKADÉMIA

             Vážení rodičia a priatelia školy,

   

  radi by sme Vás pozvali v tomto predvianočnom čase
  na SLÁVNOSTNÚ VIANOČNÚ AKADÉMIU našich žiakov,
  ktorá sa bude konať 20. decembra 2016 17.00 hod.
  v  Kultúrnom dome v Divíne. 
  Už tradične bude spojená s VIANOČNÝM BAZÁROM  výrobkov
  našich žiakov, výťažok z ktorého poputuje na podporu detí našej školy.
   
  Príďte sa pozrieť na talenty Vašich a našich detí.

   
  Tešíme sa na Vás!

   

 • Mikuláš
  7. 12. 2016

  Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

 • Halloween
  7. 12. 2016

  Do galérie Halloween boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom 6., 7., 8. ročníka a žiakom špeciálnych tried školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň  23.11.2016.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z dôvodu testovania žiakov 5. ročníka.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň bude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí, žiaci I. stupňa sa vyučujú podľa platného rozvrhu hodín a žiaci 9. ročníka sa zúčastnia „Burzy informácií“ v priestoroch Okresného úradu v Lučenci.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 24.11.2016.