Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

 • Zoznam krúžkov v školskom roku 2018/2019

   

  Zoznam krúžkov v školskom roku 2018/2019

   

   

  Ludmila Štupáková - Výtvarný krúžok

  Mária Burdejová - Spevácko-tanečný

  Pavel Drugda - Loptové hry - chlapci

  Pavel Drugda - Poľovnícky

  Anna Králiková - Šikovník

  Gabriela Kozová - Loptové hry - dievčatá

  Gabriela Kozová - Hravá matematika

  Janka Malčeková - Zdravotnícky

  Janka Malčeková - V zdravom tele, zdravý duch

  Zuzana Kašinová - Fyzika hrou

  Eva Belková - Mažoretky

  Dana Vranová - Šikovníček

  Veronika Mužíková - Zdravé varenie

  Veronika Mužíková - Relax krúžok

  Pavla Zvarová - Angličtina hrou

  Pavla Zvarová - Tanečný krúžok

  Ján Tršo - Futbalový krúžok

  Eva Belková - Mažoretky

  Dana Vranová - Šikovníček

  Jarmila Balážiková - Logické hry

  Janka Véghová Urbancová - Slovenčina hrou – 9. ročník

  Veronika Antonyová - Malý ochranca prírody

  Eva Belková - Svet očami detí

  Alena Ružinská - Športové krúžok

  Ludmila Štupáková - Výtvarný krúžok I.

  Jana Tušimová - Čitateľský krúžok I.

  Jana Tušimová - Čitateľský krúžok II.

  Jarmila Balážiková - Príprava na TESTOVANIE

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka

  Do galérie Slávnostné otvorenie nového školského roka boli pridané fotografie.

 • Harmonogram vyučovania a prestávok

   

   

  Harmonogram vyučovania a prestávok :

   

   

                 07.45  -   08.30     1.vyučovacia hodina                       

                                                                                    1.prestávka – 05 minút

                 08.35  -   09.20     2.vyučovacia hodina

                                                                                    2.prestávka – 15 minút

                 09.35  -  10.20      3.vyučovacia hodina

                                                                                    3.prestávka – 10 minút

                 10.30  -  11.15     4.vyučovacia hodina

                                                                                    4.prestávka – 10 minút

                 11.25  -  12.10     5.vyučovacia hodina

                                                                                    5.prestávka – 10 minút

                 12.20  -  13.05     6.vyučovacia hodina

                                                                                    6.prestávka – 20 minút

                 13.25  -  14.10     7. vyučovacia hodina

  . 

 • Organizácia školského roka 2018/2019

  Organizácia školského roka 2018/2019

   

   

   

     Vyučovanie

  • Prvý polrok sa začína 1. septembra 2018 a končí sa 31. januára 2019. Slávnostné otvorenie školského roka bude 3. septembra 2018  o  8.00 hod. (pondelok) na nádvorí Zichyho kaštieľa v Divíne. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2018 (utorok). Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2019 (štvrtok). Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 24.januára 2019.
  • Druhý polrok sa začína 1. februára 2019 a končí sa 28. júna 2019. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok). Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21.júna.2019.

  Prázdniny

   

  Jesenné prázdniny

   

  31. október 2018 (streda)

  1. november 2018 (štvrtok)

  2. november 2018 (piatok)

  5. november 2018 (pondelok) - začiatok vyučovania

   

  Vianočné prázdniny

  24. december 2018 (pondelok)

  7. január 2019 (pondelok)

  8. január 2019 (utorok)   -  začiatok vyučovania

   

  Polročné prázdniny

  1. február 2019 (piatok)

  4. február 2019 (pondelok) - začiatok vyučovania

   

  Jarné prázdniny

  4. marec 2019 (pondelok)

  8. marec 2019 (piatok)

  11. marec 2019 (pondelok) - začiatok vyučovania

   

  Veľkonočné prázdniny

  18. apríl 2019 (štvrtok)

  19. apríl 2019 (piatok)

  22. apríl 2019 (pondelok)

  23. apríl 2019 (utorok)

  24. apríl 2019 (streda) - začiatok vyučovania

   

  Letné prázdniny

  1. júl 2019 (pondelok)

  30. august 2019 (piatok)

  2. september 2019 (pondelok)

   

  Testovanie vedomostnej úrovne žiakov

  V školskom roku 2018/2019 sa uskutoční testovanie vedomostnej úrovne žiakov 9. ročníkov základných škôl pod názvom TESTOVANIE 9 – 2014 dňa 3. apríla 2019 (streda)  z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci príslušných ročníkov školy (okrem žiakov s mentálnym postihnutím). Za organizačné zabezpečenie v ZŠ Divín  zodpovedá  riaditeľka školy.

  Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).

  Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018 alebo T5-2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.Za organizačné zabezpečenie v ZŠ Divín  zodpovedá  riaditeľka školy.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Riaditeľstvo Základnej školy v Divíne Vás pozýva na slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 03.09.2018 o 8.00 hod. na nádvorí Zichyho kaštieľa v Divíne.

  Program:

  1.  8.00 hod. - 9.00 hod. vystúpenie speváka skupiny ARZÉN JARA GAŽU a speváka skupiny AYA RADKA PAŽEJA  v MUZIKÁLOVOM MIXE

  2.  9.00 hod. - príhovor riaditeľky školy

  3.  Kultúrny program žiakov školy

  4. Informácie v triedach

   

  Zápis do ŠKD sa uskutoční dňa 03.09.2018 od 9.30 hod. - 11.00 hod. v budove I. stupňa ZŠ v ŠKD.

  Stravovanie v školskej jedálni začína dňa 04.09.2018 od 11.30 hod. do 13.30 hod.

  Prihlásiť svoje dieťa na stravovanie môžete 03.09.2018 u vedúcej školskej jedálne.

 • Koniec školského roka 2017/2018

  Vážení rodičia a milí žiaci,


  oznamujeme Vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 29. júna 2018  o 8.00 hod. na nádvorí Základnej školy v Divíne.

  V prípade nepriaznivého počasia sa bude konať v jednotlivých triedach.

   

 • Festival štyroch živlov

  Do galérie Festival štyroch živlov boli pridané fotografie.

 • Atletika

  Do galérie Atletika boli pridané fotografie.

 • Čokoládová tretra

  Do galérie Čokoládová tretra boli pridané fotografie.

 • Beh o pohár Matice slovenskej

  Do galérie Beh o pohár Matice slovenskej boli pridané fotografie.

 • Prvomájový výstup na Šušňov vrch

  Do galérie Prvomájový výstup na Šušňov vrch boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy Divín, Lúčna 8, 985 52 oznamuje žiakom našej  školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 30.04.2018.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude zabezpečená ani prevádzka školského klubu detí.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 02.05.2018.

   

 • Jazykový letný denný tábor pre deti.

  Týždeň zábavy a vzdelávania sa v AJ s „native” lektorom Jazykovej školy SIDAS Košice  počas letných prázdnin pre deti od 6 do 16 rokov. Anglický detský letný tábor bude trvať od pondelka do piatku, pričom každý deň bude pozostávať z 8-hodinového vzdelávacieho programu. V skupine bude 13 až 20 detí, ktoré pod vedením plne vyškoleného “native” lektora zažijú kopec zábavy s pravou angličtinou.

  Tábor sa uskutoční v priestoroch Základnej školy v Divíne v  termíne:  od  23. 07. – 28. 07. 2018 v čase od 8.00 – 16.00 hod.

     Poplatok za tábor je 52€/dieťa/týždeň. Poplatok zahŕňa odmenu pre lektora, teplý obed, pitný režim dieťaťa a pracovné pomôcky.

  Prihlásiť sa môžete do 19. mája 2018 na emailovej adrese zsdivin@centrum.sk, alebo osobne v riaditeľni Základnej školy v Divíne. Podmienkou prihlásenia je úhrada poplatku do 31.5.2018, ktorý uhradíte v riaditeľni Základnej školy v Divíne. Kapacita tábora je obmedzená. V prípade veľkého záujmu, rozhoduje dátum podania prihlášky a uhradenie poplatku do 31.5.2018.

   

 • Deň Zeme

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • Turistický výstup
 • Zápis žiakov do 1. ročníka

  Vážení rodičia, milí predškoláci!

  Srdečne Vás pozývame na Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019,, ktorý sa uskutoční dňa 9. apríla 2018 (pondelok) o 15.00 hod. v školskej jedálni.

  Zapisujú sa deti narodené : OD  1. SEPTEMBRA  2011      DO 31. AUGUSTA  2012

  Rodičia sa dostavia na zápis s dieťaťom a donesú :

  1. Občiansky preukaz zákonného zástupcu

  2.  Rodný list dieťaťa

  3. Farbičky a ceruzku

  Účasť obidvoch rodičov je nutná! 

  Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. 

  Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľa školy:

  • Rozhodnutie o prijatí do školy
  • Rozhodnutie o neprijatí do školy
  • Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky

   Ponúkame Vám:

  • vyučovanie  anglického jazyka od 1. ročníka, dva cudzie jazyky (nemecký/ruský jazyk od ý. ročníka)
  • posilnenie hodín informatickej výchovy a informatiky
  • posilnenie hodín telesnej a športovej výchovy
  • podporu záujmov vašich detí vo voľnom čase - široký výber záujmových útvarov
  • zabezpečenie pestrej činnosti v školskom klube detí (družina) od 6:30 do 16:30
  • 3 počítačové učebne, 2 jazykové učebne, 6 odborných učební, tabletovú učebňu, multimediálnu učebňu, učebňu pre tvorivé dielne, prírodovednú učebňu
  • triedy vybavené  bielymi keramickými tabuľami a dataprojektormi
  • školskú knižnicu
  • telocvičňu s posilňovňou
  • futbalové ihrisko s umelou trávou
  • melodické zvonenie
  • zabezpečenie kvalitnej a pestrej stravy pre Vaše dieťa
  • spoluprácu s  Cirkevnou základnou umeleckou školou – Vaše dieťa môže rozvíjať svoj talent v oblasti hudby, spevu, tanca
  • vkusne upravený školský areál
  • individuálny prístup k žiakom
  • školský psychológ a špeciálny pedagóg pre žiakov a rodičov priamo na škole
  • organizovanie tradičných podujatí školy a  pestrej mimoškolskej činnosti
  • a ešte všeličo iné ...
  • možnosť objednať pracovné zošity  (škola objednáva do 24. apríla 2018 za nižšie ceny) v hodnote spolu  12  €
 • Vybíjaná

  Do galérie Vybíjaná boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • Otvorená hodina pre žiakov MŠ

  Do galérie Otvorená hodina pre žiakov MŠ boli pridané fotografie.

 • Informácie pre žiakov a rodičov 9. ročníka

  TESTOVANIE 9 – 2018

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky

  TERMÍN : 21.03.2018   NÁHRADNÝ TERMÍN: 05.04.2018

  PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY - talentové skúšky

  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľke školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

  TERMÍN : DO 20.02.2018

  TALENTOVÉ SKÚŠKY

  TERMÍN : 25.03. – 15.04.2018

  PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY

  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľke školy na ostatné učebné a študijné odbory vrátane 8 –ročných gymnázií

  TERMÍN : do 10.04.2018

  PRIJÍMACIE POHOVORY

  1.kolo 1.termín prijímacích skúšok vrátane 8 – ročných gymnázií        
              TERMÍN :    14.05.2018

  1. kolo 2.termín  prijímacích skúšok vrátane 8 – ročných gymnázií        
              TERMÍN :    17.05.2018

  2. kolo prijímacích skúšok
              TERMÍN : 19.06.2018

  ZÁPIS ŽIAKA NA STREDNÚ ŠKOLU

  Zápisný lístok si prevezme po rozhodnutí o prijatí na SŠ zákonný zástupca žiaka u výchovnej poradkyne školy

  Pri výbere strednej školy Vám pomôžu aj tieto webové stránky:

  www.svsmi.sk/prehlady.aspx

  www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-strednych-skol

  www.zoznamskol.eu

   

strana: