Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Zoznam tried

Názov
Špeciálna trieda I. Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kozová
Foto Foto Foto
Špeciálna trieda II. Triedny učiteľ Ján Lehoťák
Foto
1. A Triedny učiteľ Mgr. Veronika Antonyová
1. B Triedny učiteľ Mgr. Veronika Antonyová
2. A Triedny učiteľ Mgr. Dana Vranová
2. B Triedny učiteľ Mgr. Jana Fridrichová
3. A Triedny učiteľ Mgr. Eva Belková
3. B Triedny učiteľ Mgr. Alena Ružinská
4. A Triedny učiteľ Jarmila Hadašová
5. A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kašinová
5. B Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Balážiková
6. A Triedny učiteľ Mgr. Ludmila Štupáková
6. B Triedny učiteľ Mgr. Pavel Drugda
7. A Triedny učiteľ Mgr. Janka Malčeková
Foto Foto Foto Foto Foto
7. B Triedny učiteľ Mária Burdejová
8. A Triedny učiteľ Mgr. Janka Véghová Urbancová
9. A Triedny učiteľ Mgr. Soňa Laurová
Foto

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.06.2018