Základná škola Divín
Novinky O škole Kontakt Mapa Učitelia

Profil školy História školy Dokumenty školy Prázdne tlačivá Informácie pre budúcich prvákov Aktuálne informácie pre rodičov Sponzori školy Konzultačné hodiny Rozvrh hodín a krúžkovej činnosti Organizácia vyučovania Ponuka krúžkov 2013-2014 Aktivity školy 2012-2013

INFORMÁCIE A DOKUMENTY

Aktivity školy 2012-2013

Divínska 40-tka očami rodičov našich detí.

 

Hurá ! Sobota. Už sa len vybrať z domu na sľúbený výlet. Divínska 40-tka je turistická akcia, ktorej súčasťou tohto roku bola aj detská zábavná trasa v dĺžke 10 km.

Ráno nás privítal lesný škriatok a porozprával nám o správaní sa v lese a o úlohách, ktoré nás čakajú. Plní nadšenia a zvedavosti sa deti so sprievodom učiteliek a rodinných príslušníkov vydali na trasu v okolí Divína. Poznávanie listov stromov, hľadanie turistických palíc, ihličnanov a iné úlohy nás sprevádzali lesom. Energiou nabité deti aj v čase oddychu vymýšľali rôzne huncútstva. Kotúľanie a beh strmým kopcom boli veľmi zábavné. Zbierali sme popadané šušky zo zeme a hľadali tú najkrajšiu z nich.

Najdôležitejšou časťou akcie bola úloha „Čo do lesa nepatrí“ a veru deti toho vyzbierali dosť. Dlhšiu prestávku na priehrade Ružiná sme využili na vyzdobenie turistických palíc a nazbieranie kytičky pre lesného škriatka. Odmenou nám boli rôzne darčeky a výborný guľáš. Ako jeden z rodičov môžem povedať, že sa jednalo o veľmi vydarenú akciu, z ktorej si deti priniesli veľa zábavných zážitkov, ešte väčšiu chuť chodiť do prírody a hlavne ponaučenie, že chôdza deťom neublíži, naopak majú z nej obrovskú radosť.

                                                                                                                                                             Jarmila Paučová, Divín

 

 

Exkurzia do Planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.  

 

Žiaci Základnej školy  Divín  sa 28.9 zúčastnili exkurzie do Planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom .  Ráno o 7.45 hod. pre nás prišiel autobus pred školu. Cesta bola zábavná. Všetci sme sa už tešili a boli sme veľmi  nedočkaví.

Keď sme tam dorazili, privítala nás milá pani , ktorá nás zaviedla do Hviezdnej sály.  Posadali  sme si  na veľké zelené kreslá  a zrazu sa všetky svetlá  vypli a nad nami sa zjavila nočná obloha plná hviezd. Dozvedeli sme sa veľa nových vecí o planétach a súhvezdiach. Bolo to veľmi zaujímavé a všetkým sa to páčilo.

Keď sa skončilo premietanej vo Hviezdnej sále , premiestnili sme sa do Ufo sály. Tam sa nás pýtali  rôzne otázky, ktoré sme si zapamätali z premietania.  V sále boli modely planét  a mapy.  Pán inštruktor nás zaviedol do kopuly , kde sme pozorovali cez ďalekohľad  Slnko  a Venušu. Odchádzali sme plní dojmov a nových vedomostí .Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok, na ktorý budeme dlho spomínať.    

 

                                                                                              Danka Kučerová a Karla Fridrichová       

 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Dňa 22.októbra sa od rána  v priestoroch knižnice i v priestoroch multimediálnej učebne striedali žiaci i činnosti. Podujatie pozostávalo z viacerých aktivít.

Prvé aktivity sa niesli v znamení nášho najznámejšieho zbojníka, nakoľko sa blíži 300-té výročie jeho popravy a je to postava, ktorá prešla cestu z minulosti až do prítomnosti.

 Juro Jánošík  v povestiach, piesňach, básňach i vo výtvarnom umení.

Žiaci siedmaci si pripravili divadelné predstavenie podľa povesti Tanec na polianke, ktorá rozpráva o tom, ako Jánošíka obdarovali víly zázračnými darmi. Dievčatá sa vžili do postáv víl a podali presvedčivé výkony. Valaška bola síce drevená, opasok iba namaľovaný a papierový, ale košeľa bola pravá – z ľudového kroja.

Ďalšia skupinka dramatizovala povesť Dlžobné úpisy, Jánošíkova sila, Jánošíkov poklad. Veľký úspech mala u mladších žiakov scénka, ako Jánošík potrestal  krčmára, ktorý oberal chudobných a vlastnil dlžobné úpisy.

Žiaci - ôsmaci  recitovali úryvky zo Smrti Jánošíkovej od Jána Bottu, z Likavského väzňa od Sama Chalupku. Iní zasa pripravili zo zdrojov encyklopédie a internetu prezentáciu v PoweerPointe o živote Juraja Jánošíka a odprezentovali ju pred mladšími spolužiakmi.

Aktivita Maľujeme Jánošíka spočívala v tom, že  skupina výtvarne nadaných žiakov si prezerala výtvarné reprodukcie slovenských maliarov, ktorí zachytili podobu Jánošíka a následne maľovali  Jánošíka podľa svojich predstáv. Výtvarné práce žiakov sme vystavili v priestoroch školskej knižnice.

Aktivita Tajomstvo ľudovej balady

Iná skupina žiakov šiestakov  sa zamerala na ľudovú baladu. Zdramatizovali a zahrali si baladu Išli hudci horou. Svojim divákom potom zadávali úlohy a otázky, aby zistili, či pozorne počúvali. Spoločne hľadali v balade napr. čarovné veci, stupňovanie deja, podobnosti a odlišnosti s rozprávkou, magické čísla ...

Aktivita Múdrosti ukryté v ľudových porekadlách a prísloviach

Na ľudovú slovesnosť sme nadviazali a jej múdrosť hľadali v prísloviach a porekadlách. Hravou formou sme riešili úlohy s našimi mladšími žiakmi, napríklad žiaci si vypočuli len prvú časť príslovia a správne dopovedanie mali vyhľadať a vybrať v kope výpovedí, ktoré mali pred sebou. Kto bol najšikovnejší a prvý našiel správnu odpoveď, dostal sladkú odmenu. Pri tejto aktivite nechýbala dobrá nálada, lebo niektorí nedočkavci dokladali prvé, čo im prišlo pod ruku a vznikali humorné výpovede. Tak sme sa aj schuti zasmiali.  Keď sme si porekadlá doplnili, spoločne sme hľadali múdrosti vo výpovediach. Deti vysvetľovali, ako rozumejú prísloviam napr. Kto chodí do mlyna, ľahko sa zamúči, Dovtedy chodí krčah po vodu, kým sa nerozbije, Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche a ďalším.

Aktivita Ľudové zbojnícke a bačovské piesne

Starší žiaci mali za úlohu vyhľadať cez internet hudobné nahrávky ľudových zbojníckych a bačovských piesní a spoločne si ich zaspievať v kruhu pridelenej  skupiny. Viaceré z nich deti poznali, preto si ich s radosťou zaspievali.

Aktivita Hráme Milionára

Kto už mal dosť minulosti, mohol si ísť vyskúšať svoje vedomosti v súťaži Milionár. Otázky boli zostavené zo všetkých predmetov a učiva ZŠ . Hráčov prišli povzbudiť kamaráti, takže o dobrú náladu nebola núdza.

V celej škole panovala príjemná tvorivá i knižná atmosféra a na podujatie sa prišli pozrieť i niektorí rodičia.

 

Hodnotenie vedením školy:

Z pozície riaditeľky školy hodnotím akciu veľmi kladne. O pozitívach akcie k Medzinárodnému dňu školských knižníc svedčia i jej výstupy. Bola zameraná na možnosti zábavného využívania školskej knižnice. Jedným z cieľov bola aj motivácia žiakov, aby si uvedomili, že všetky potrebné informácie môžu vyhľadať v školskej knižnici. Deti zaujalo divadelné predstavenie žiakov siedmeho ročníka spracované podľa povestí  Tanec na polianke, Dlžobné úpisy, Jánošíkova sila, Jánošíkov poklad. Mohli si vyskúšať i svoje recitačné, hudobné schopnosti a výtvarné zručnosti. Pozitívom bol rozvoj komunikačných zručností prepojený s využívaním IKT  a ďalších vedomostí z rôznych  predmetov a učiva ZŠ. Prínosom bolo, že žiaci v spolupráci s knihovníčkami  z tohto podujatia vytvorili slávnostnú a zábavnú činnosť spoločenského charakteru a zároveň boli vzdelávaní zábavnou formou.

 

Hodnotenie žiakmi:

 1. Toto podujatie bolo veľmi poučné, ale aj zábavné. Ja som aj účinkoval – recitoval som z básne Smrť Jánošíkova. Bol som milo prekvapený, že mladších žiakov sme recitáciou zaujali. Bol som pozrieť aj iné aktivity a páčili sa mi všetky. Táto akcia sa vydarila a mala dobrú odozvu i u ostatných žiakov. /Patrik,14.rokov/
 2. Tento deň bol super. Tešili sme sa, že môžeme účinkovať pred mladšími žiakmi a hrať sa s nimi súťažné hry. /Zuzana, 13.rokov/
 3. Tento deň bol zábavný, veľa sme sa nasmiali, recitovali i hrali svoje úlohy. Cítili sme sa dôležité  a dospelé. Rada čítam mladším deťom, lebo sú milé a počúvajú so záujmom. Už sa teším znovu o rok. /Adriana 13.rokov/
 4. V knižnici bola fajn atmosféra, akcia sa mi páčila, všetko bolo OK. /Martin, 12.rokov/
 5. Mne sa páčili víly aj Jánošík, doma si tiež namaľujem obrázok. Bolo tu dobre.  /Ema, 8.rokov/
 6. Tento Deň školských knižníc bol super. Bol zábavný nielen pre nás, ale aj pre menších žiakov. Určite by som si ho zopakovala aj na ďalší rok. /Viktória, 12.rokov/
 7. Dnešný deň bol zábavný. Bolo príjemné počuť smiech menších spolužiakov a vidieť ich ako sa snažia súperiť. Na budúci rok by som si to chcel zopakovať./ Kristína 12.rokov/
 8. Ja som účinkoval a myslím si, že môj výkon bol veľmi dobrý. Aspoň na chvíľu som sa cítil ako celebrita. Akcia bola veľmi dobrá. / Rado, 12.rokov/
 9. Mne sa páčila balada, aj spievanie. Rada chodím do knižnice a čítam rozprávky. / Katarína 10.rokov/
 10. Tento deň bol vzrušujúci a zábavný. Spoločne sme sa poučili, zabavili i súťažili. Teším sa na ďalšie podujatia v marci. /Soňa, 12.rokov/
 11. Aktivity v dnešný deň boli pekné, myslím, že sa všetkým páčili. Spoločne sme sa pobavili i niečo nové naučili. Pripomenuli sme si Jánošíka, ktorý zaujme čitateľa a diváka i dnes. Mladším žiakom sme ukázali, že i knižnica môže byť zaujímavým a dobrodružným miestom. Možno sme dnes získali i viac pravidelných návštevníkov do školskej knižnice. / Diana, 14.rokov/
 12. Mne sa všetko páčilo, vyhral som aj cukríky a záložku. /Denis,7.rokov/

TVORIVÉ DIELNE

Piatok v našej škole bol veľmi zaujímavý a výnimočný. Prečo výnimočný?  Miesto vyučovania sa naše školské budovy zaplnil  už od rána usilovnými deťmi, učiteľmi a aktívnymi obyvateľmi našej obce. Vlastne sme sa učili, ale inou formou. Na TVORIVÝCH DIELŇACH, ktoré pre nás pripravili naše pani učiteľky v spolupráci s ochotnými obyvateľmi, ktorí prijali naše pozvanie,  sme si mohli sami vyskúšať rôzne zaujímavé techniky umenia. Nechýbalo pletenie košíkov z papiera, maľba na sklo, drevorezba, pečenie trubičiek, aranžovanie, výroba ozdobných predmetov, práca s papierom, servítková technika,  enkaustika či výroba bábik  z prírodných materiálov. Týmto by sme sa chceli poďakovať  všetkým aktívnym občanom, ktorí prijali naše  pozvanie a strávili s nami krásne dopoludnie, na ktoré určite budeme dlho spomínať.

                                                                                                  Žiaci ZŠ Divín